{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Systemy Master Key w wykonaniu morskim dla dwóch statków typu PSV

Statki typu PSV (Platform Supply Vessel) to zaopatrzeniowce górnictwa morskiego, przeznaczone  do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego. Dla statków "Highland Defender" oraz "Highland Chieftain" dostarczyliśmy kompleksowe systemy Master Key posiadające tzw. wykonanie morskie.


Highland Defender to większa jednostka o powierzchni pokładu ok. 1000 m2, która będzie bardziej uniwersalna, przygotowana do pełnienia szerszego zakresu funkcji niż typowe dla zaopatrzeniowca górnictwa morskiego. Highland Chieftain jest nieznacznie mniejszy (powierzchnia pokładu ok. 800 m2). Statki Highland Defender i Highland Chieftain to jedne z największych i najnowocześniejszych jednostek w swojej klasie.