slide2 slide3 slide4 slide5 slide6
Menu

FAQ

21. Czy posiadanie jednego klucza, który otwiera wszystkie drzwi jest bezpieczne ?

Jeden klucz otwierający dużą ilość zamknięć, będący częścią dobrego jakościowo systemu, w którym nieautoryzowane dorabianie kluczy jest niemożliwe, stanowi bezpieczne rozwiązanie (jest na pewno dużo bardziej bezpieczny niż tradycyjny pęk kluczy).

 

 

22. Ilu maksymalnie użytkowników może korzystać z takiego systemu ?

Z systemu klucza może korzystać nieograniczona ilość użytkowników. Jeśli chodzi o możliwości techniczne wykonania w ramach systemu kluczy o różnych uprawnieniach, to będą one zależne od ilości zamknięć jakie każdy z tych kluczy miałby otwierać.

 

23. Czy system Master Key łatwo da się rozbudować ?

Systemy klucza to rozwiązania z reguły czysto mechaniczne, które bez problemu można rozbudowywać jeśli uwzględnimy taką potrzebę w naszym projekcie. Zapraszamy do działu Zaprojektuj swój system, w którym dowiedzą się Państwo jak przewidzieć na planie klucza rozszerzenie systemu. Rozbudowa lub modyfikacja systemu możliwa jest także w sytuacji gdy wcześniej tego nie przewidywaliśmy, w tym wypadku jednak wykonalność takiej operacji zależeć będzie od możliwości technicznych danego systemu. Jeśli więc system będzie w przyszłości rozbudowywany w sposób, którego nie są w stanie Państwo teraz przewidzieć, rekomendujemy wybranie możliwie najlepszego rozwiązania.

 

24. Co się stanie gdy zgubię klucz generalny ? (znalazca wejdzie wszędzie a przy zwykłych wkładkach nie)

W przypadku zwykłych wkładek znalazca także wejdzie do wszystkich pomieszczeń bo klucze trzymane są z reguły razem – w jednym pęku. Taki pęk kluczy jest dużo bardziej „niebezpieczny” ponieważ:

  • trudno zawsze trzymać go w kieszeni lub w bezpiecznym miejscu,
  • można z niego wyciągnąć jeden z kluczy bez wiedzy właściciela,
  • klucze można z reguły dorabiać bez wiedzy właściciela.

Prawdopodobieństwo utraty klucza generalnego jest minimalne bo jeden klucz dużo łatwiej jest chronić, zwłaszcza w przypadku gdy znana nam jest jego wartość (tak jak np. jeden klucz od samochodu). W przypadku utraty takiego klucza można „przekodować” wszystkie zamknięcia co będzie tańsze niż ich wymiana.  Proszę wziąć także pod uwagę, że osoba, które wejdzie w sposób nieuprawniony w posiadanie klucza nie wie z reguły (w przeciwieństwie do pęku kluczy) czy ma dostęp do jednego, pięciu czy stu zamknięć.

 

25. Czy są obiekty, w których system Master Key jest obowiązkiem prawnym ?

W Polsce niestety nie ma jeszcze przepisów nakładających wprost obowiązek stosowania systemów Master Key w określonych budynkach. Przepisy takie obowiązują jednak w Europie (np. w Niemczech). W Polsce obowiązuje jednak ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która nakłada na właścicieli/użytkowników budynku obowiązek zapewnienia osobom przebywającym w obiekcie właściwy poziom bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji. Zarządca budynku jest natomiast zobowiązany do przygotowania obiektu na wypadek prowadzenia akcji ratowniczej przez odpowiednie służby. System Master Key zamontowany w obiekcie jest rozwiązaniem, które w idealny wręcz sposób wychodzi naprzeciw tym wymogom.

 

26. Czy cena wkładek w systemie jest wyższa / niższa niż cena wkładek pojedynczych ?

Cena wkładki systemowej jest z reguły niższa niż cena tej samej wkładki wykonanej w wersji pojedynczej. Wynika to z wielu czynników tak jak np. brak konieczności wykonywania kluczy  indywidualnych oraz karty bezpieczeństwa do każdej wkładki, brak konieczności dostarczania indywidualnego opakowania do każdej wkładki, większa ilość zamawianych jednorazowo wkładek, itp.

 

27. Czy w systemie można zastosować kłódki ? Czy można mieszać w systemie różne rodzaje zamknięć ?

Tak, ten sam klucz może otwierać różne ilości wkładek , kłódek, a także zamknięć innego rodzaju.

 

28. Czy cena zależy od skomplikowania systemu klucza ?

Jeśli oczekiwaną przez Państwa strukturę dostępu do pomieszczeń można technicznie wykonać w oparciu o wybrany wariant systemu, to stopień skomplikowania tej struktury nie ma wpływu na cenę.

 

29. Jak duże mogą być systemy klucza (ile wkładek/kluczy) ?

Największy wykonany przez naszą firmę system Master Key obejmuje 10 tys. zamknięć. Możliwości techniczne zaawansowanych systemów są jednak dużo większe. Proszę jednak mieć na uwadze, że systemy Master Key to w większości przypadków rozwiązania mechaniczne, a więc mające swoje ograniczenia. Największy wpływ na ilość możliwych do wykonania w danym systemie wkładek i klucze ma struktura dostępu, a więc zależności między wkładkami i kluczami. Tak jak różne mogą być to zależności, tak różne będą ilości możliwych do wykonania w danej strukturze wkładek i kluczy.

 

30. Czy klucze będzie można kopiować bez mojej wiedzy ?

Nasza firma nie dostarcza systemów Master Key, w których klucze można swobodnie dorabiać bez wiedzy właściciela. Nasze klucze posiadają co najmniej tzw. zastrzeżone profile. Do budowy systemów Master Key używane są też zupełnie inne profile kluczy niż w przypadku wkładek indywidualnych, co zmniejsza jeszcze bardziej prawdopodobieństwo ich nieautoryzowanego dorobienia. Jeśli interesuje Państwa najwyższy poziom bezpieczeństwa rekomendujemy jednak klucze z profilami chronionymi patentem, a najlepiej klucze typu ABLOY Protec, które dodatkowo wykonane są w unikalnej technologii dyskowej.

 

31. Czy w razie zgubienia klucza trzeba wymieniać cały system ?

To zależy jaki klucz został zgubiony. Tak samo jak w przypadku standardowych kluczy, konieczna może być wymiana wszystkich zamknięć, do których zgubiony klucz miał dostęp. W przeciwieństwie jednak do wkładek standardowych, we wkładkach systemowych można przeprowadzić także tzw. operację przekodowania, która będzie tańsza niż ich wymiana.

Proszę jednak mieć na uwadze, że w praktyce zgubienie klucza systemowego zdarza się niezmiernie rzadko. Klucz systemowy można porównać do klucza od samochodu. Gdy klucz jest jeden (a więc łatwo go chronić), a osoba, która go użytkuje, jest świadoma jego ważności, prawdopodobieństwo zgubienia jest minimalne.