slide2 slide3 slide4 slide5 slide6
Menu

Jak wybrać system klucza

Systemy Master Key mogą się między sobą istotnie różnić ceną, ta jednak wynika w naszej ofercie przede wszystkim z dużych różnic we właściwościach zabezpieczeniowych i technicznych poszczególnych produktów. Warto poświęcić więc chwilę czasu i wybrać system świadomie, biorąc pod uwagę, oprócz wygody posługiwania się jednym kluczem oraz ceny, także kilka innych kluczowych parametrów.

Rekomendujemy aby zwrócili Państwo uwagę na następujące cechy systemów Master Key:

 

1. Stopień zabezpieczenia klucza przed nieautoryzowanym dorabianiem.

Standardem w każdym naszym systemie jest zabezpieczenie organizacyjne w postaci indywidualnej, wydawanej do każdego systemu karty bezpieczeństwa, której okazanie będzie niezbędne przy domówieniu klucza. W oferowanych przez naszą firmę systemach Master Key nie znajdą więc Państwo kluczy, które będzie można swobodnie dorabiać bez Państwa wiedzy, niemniej jednak poziom ochrony kluczy przed nieautoryzowanym dorabianiem może się w poszczególnych systemach istotnie różnić. Na stopień ochrony klucza wpływ ma bardzo wiele czynników, które utrudniają jednoznaczne porównanie poszczególnych rozwiązań, dlatego tych z Państwa, dla których skuteczne zabezpieczenie klucza jest szczególnie ważne, prosimy o bezpośrednią konsultację z naszym doradcą.

 

Dla potrzeb ogólnego porównania poniżej zamieszczamy jednak zestawienie dostępnych poziomów zabezpieczenia kluczy przed nieuprawnionym kopiowaniem, jakimi cechują się systemy Master Key oraz systemy na jeden klucz z naszej oferty:

brak zabezpieczeń klucz posiadający profil ogólny
 
stopień podstawowy klucz zastrzeżony
 (UWAGA: z dniem 01.01.2016 wycofaliśmy z oferty systemy Master Key bazujące na kluczach z profilem zastrzeżonym)
stopień wysoki klucz opatentowany    

stopień bardzo wysoki

klucz opatentowany

+ dodatkowe zabezpieczenie

 
stopień najwyższy klucz opatentowany

+ dodatkowe zabezpieczenie

+ technologia dyskowa

 

Klucze z profilem ogólnym:
Klucze surowe są udostępniane do punktów dorabiania kluczy, taki klucz można więc swobodnie dorabiać, także bez wiedzy właściciela.

W naszej ofercie posiadamy produkty, w których klucze nie posiadają żadnych zabezpieczeń, są to jednak tylko i wyłącznie ekonomiczne rozwiązania służące do budowy systemów na jeden klucz (nie Master Key).

Klucze zastrzeżone:
Klucze surowe nie są udostępniane do punktów dorabiania kluczy. Brak dostępności klucza surowego, na którym można wykonać nacięcia stanowi podstawowe zabezpieczenie klucza.

(Aktualizacja 01.01.2016) Uprzejmie informujemy, że w naszej standardowej ofercie nie znajdą już Państwo systemów z kluczami opartymi tylko na profilach zastrzeżonych. W obecnych czasach taki poziom zabezpieczenia stał się nie tylko niewystarczający dla większości użytkowników systemów Master Key, ale, z uwagi na znaczące obniżenie cen systemów z dużo lepiej zabezpieczonymi kluczami opatentowanymi, także niekorzystny pod względem ekonomicznym. Tym samym każdy z oferowanych przez nas  7-8 różnych systemów Master Key wykorzystuje klucze, które są co najmniej chronione patentem.

Klucze opatentowane:
Klucze surowe nie są udostępniane do punktów dorabiania kluczy, a ich budowa jest dodatkowo chroniona przez prawo patentowe. Oznacza to, że wykonanie w nieautoryzowany sposób klucza chronionego patentem stanowić będzie naruszenie prawa. Sam patent nie jest w takim przypadku jedynym zabezpieczeniem ponieważ bardzo często warunkiem do jego uzyskania jest posiadanie przez klucz unikalnych rozwiązań technicznych, które dodatkowo utrudniają lub uniemożliwiają jego skopiowanie. W przypadku kluczy opatentowanych warto zwrócić także uwagę na czas obowiązywania ochrony patentowej, która powinna być jak najdłuższa i wynosić co najmniej 5-8 lat od zakupu (najlepiej zabezpieczone w tym zakresie systemy z naszej oferty posiadają ochronę patentową nawet do roku 2030). Ochrona patentowa to w obecnych czasach minimalny poziom zabezpieczenia pozwalający zachować kontrolę nad dorabianiem kluczy.

Dodatkowe zabezpieczenia:
Do takich zabezpieczeń zaliczamy z reguły dodatkowe nacięcia lub nawiercenia na kluczach odpowiadające bocznym, górnym lub umieszczonym w innych miejscach dodatkowym zastawkom wkładki. Ich obecność dodatkowo utrudnia lub uniemożliwia nieautoryzowane skopiowanie klucza. Do zabezpieczeń dodatkowych zaliczyć można także kształt profilu lub grubość klucza.

Technologia dyskowa:
Ze względu na unikalną, bo opartą na obrotowych dyskach budowę zamknięć i kluczy oraz związane z nią zabezpieczenia, technologia dyskowa gwarantuje najwyższą wśród mechanicznych systemów Master Key ochronę klucza przed nieautoryzowanym dorabianiem. Technologia dyskowa dostępna jest w systemach ABLOY Protec oraz ABLOY Protec2.

 

2. Ilość elementów blokujących (zastawek)

Dla celów porównawczych można przyjąć, że im większa ilości elementów blokujących w zamknięciu tym lepsze jego zabezpieczenie przed próbami manipulacyjnego otwarcia. Ilość zastawek w większości przypadków będzie mieć także bezpośredni lub pośredni wpływ na ilość możliwych kombinacji, a więc także na możliwości systemów pozwalające tworzyć skomplikowane struktury dostępu do pomieszczeń.

3. Możliwość rozbudowy i modyfikacji systemu

Najlepszym sposobem na zagwarantowanie sobie możliwości rozbudowy lub modyfikacji systemu w przyszłości jest określenie już na etapie zamówienia na czym te zmiany mogłyby polegać, jeśli jednak nie są Państwo w stanie tego zrobić warto wybrać system posiadający odpowiednio duże możliwości w tym zakresie (zobacz: porównanie systemów). Rekomendujemy także, aby ewentualną potrzebę rozbudowy systemu w przyszłości zgłaszali Państwo zawsze naszemu doradcy, który w razie potrzeby pomoże Państwu zaprojektować system w odpowiedni sposób.

4. Modularna budowa wkładek

W odróżnieniu od wkładki o jednolitej obudowie, której długość jest ściśle określona i niemożliwa do zmiany, wkładka modularna (modułowa) składa się z części zewnętrznej oraz wewnętrznej, pomiędzy którymi umieszcza się moduły określonej długości. Dzięki temu, że moduły są wymienne, poszczególne wymiary wkładki modularnej można w dowolnym momencie w przyszłości zmienić (wydłużyć lub skrócić).  Wkładkę modularną można więc dostosować wymiarem do innych drzwi jeśli zajdzie potrzeba zamontowania jej w innym miejscu, lub jeśli drzwi zostaną wymienione na nowe. Wkładka modularna stanowi także lepsze zabezpieczenie w przypadku próby włamania metodą niszczącą (poprzez złamanie wkładki).

5. Technologia budowy zamknięć

Zdecydowana większość systemów wykorzystuje tradycyjną, tzw. zastawkowo-sprężynkową technologię budowy zamknięć. Wyjątkiem jest system ABLOY Protec, który zbudowany jest w oparciu o technologię dyskową, nie wykorzystującą praktycznie w ogóle sprężyn. Zamknięcia wykonane w technologii dyskowej są bardziej trwałe i niezawodne (zwłaszcza w przypadku zamknięć narażonych na bezpośrednie działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych), mają większą zdolność do budowy skomplikowanych systemów klucza oraz ich późniejszej modyfikacji, a także charakteryzują się najwyższym możliwym zabezpieczeniem klucza przed nieautoryzowanym dorabianiem.

Jednym z wariantów tradycyjnej technologii zastawkowo-sprężynkowej są systemy wykorzystujące klucze nawiercane. W wielu dostępnych na rynku systemach z kluczami płaskimi, w których nacięcia wykonywane są poprzez nawiercenie klucza. Z powodu ograniczeń spowodowanych grubością klucza takie nacięcia  mają jednak mniejszą głębokość niż w systemach standardowych, a to przekłada się z kolei na ich mniejsze możliwości techniczne i większą podatność na ścieranie. Systemy z kluczami nawiercanymi mogą być także bardziej podatne na manipulację oraz zanieczyszczenie. Z powyższych powodów naszą ofertę opieramy przede wszystkim na systemach wykorzystujących klucze ze standardowymi, a nie nawiercanymi nacięciami.

6. Terminy

Termin realizacji Państwa pierwszego zamówienia oraz późniejszych, ewentualnych zamówień na dodatkowe zamknięcia lub klucze może zależeć od wybranego przez Państwa systemu.

7. Certyfikaty

Pomiędzy poszczególnymi modelami wkładek mogą występować oczywiście bardzo duże różnice w zakresie ich odporności na włamanie (zwłaszcza w przypadku odporności na manipulację). Wkładki powinny posiadać więc aktualne certyfikaty zgodności wydane co najmniej wg obowiązującej normy europejskiej PN-EN 1303:2005 lub nowszej. Celowo umieszczamy jednak certyfikaty i klasy bezpieczeństwa na końcu listy ponieważ rekomendujemy aby posiadanie przez wkładki danej klasy zabezpieczenia nie stanowiło Państwa głównego, a już na pewno nie jedynego kryterium wyboru. Certyfikaty zabezpieczają bowiem nabywców produktu przed zakupem towaru o niższych niż akceptowalne parametrach, nie określają jednak ich parametrów faktycznych. Wiele więc produktów będzie spełniać wymogi pozwalające im uzyskać najwyższe klasy dotyczące trwałości, odporności na korozję lub zabezpieczenia, podczas gdy w praktyce różnice pomiędzy poszczególnymi systemami mogą być ogromne.

Przykład:
Zgodnie z obowiązującymi normami wkładka uzyskuje najwyższą „6” klasę zabezpieczenia związanego z kluczem w sytuacji gdy posiada co najmniej 100 tys. kombinacji. Taką samą (najwyższą) klasę zabezpieczenia będzie posiadać więc zarówno wkładka posiadająca w/w parametry, jak i wkładka posiadająca np. 8 milionów kombinacji, różnice w możliwościach technicznych systemów Master Key opartych na tych dwóch produktach będą jednak ogromne.

Klasy bezpieczeństwa wkładek mogą być określane na podstawie:

  • norm europejskich (obowiązujących także w Polsce), wg których wkładka otrzymuje klasę bezpieczeństwa związaną z kluczem (od "1" do "6") oraz klasę odporności na atak (od "0" do "2"),
  • norm polskich, wg których stosuje się dodatkowo kategorię "odporność na włamanie" (od "A" do "C").

Jeśli zabezpieczenie wkładki przed otwarciem metodami manipulacyjnymi jest dla Państwa szczególnie ważne prosimy o kontakt z naszym specjalistą, który pomoże dobrać właściwe produkty.

 

Zapraszamy do działu: Porównanie systemów

A A A
Poleć znajomemu

Zobacz prezentację filmową

Zobacz prezentację filmową